Sen vi

Sen vi> Sen vi Toto TLS010
Sen vi Toto TLS010

Sen vi Toto TLS010

2,500,000 Vnđ 3,000,000 Vnđ -17%

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.


Bảo hành: 2 năm

Size p lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa


Đã có: 26398 lượt khách xem sản phẩm Sen vi Toto TLS010
 - Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm LN
- Lớp mạ bền vững với thời gian
- Thân van bằng đồng thau
- Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn

There are (16) products.
Sen vi Toto TLS01 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS01

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS010 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS010

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS011 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS011

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS012 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS012

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS013 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS013

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS014 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS014

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS015 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS015

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS016 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS016

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS02 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS02

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS03 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS03

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS04 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS04

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS05 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS05

$ 2,500,0003,000,000

Sen vi Toto TLS01 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS01

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS010 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS010

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS011 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS011

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS012 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS012

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS013 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS013

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS014 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS014

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS015 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS015

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS016 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS016

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS02 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS02

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS03 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS03

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS04 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS04

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

Sen vi Toto TLS05 -17% Phóng to

Sen vi Toto TLS05

$ 2,500,0003,000,000

Sen vòi với giá vòi hoa sen tăng áp, vòi nước nóng lạnh, hệ thống vòi sen tăng áp suất giọt nước giúp lượng nước điều tiết tốt, thiết kê trang nhã, hiện đại.

0944 744 789